Neonatologie


Bij vroeggeboorte is er sprake van een zwangerschap die korter duurt dan 37 weken. Van alle kinderen in Nederland wordt 7-8% te vroeg geboren. Hoe korter de zwangerschap duurt, hoe minder ontwikkeld de organen van het kind zijn en des te groter de kans op het ontstaan van ernstige ziektebeelden of overlijden. Vruchtwaterinfecties belemmeren de ontwikkeling van de organen niet alleen indirect door het veroorzaken van vroeggeboorte. Onderzoek heeft aangetoond dat een infectie van het vruchtwater kan zorgen voor ontstekingsreacties bij het ongeboren kind, dat leidt tot directe orgaanschade en verstoring van de ontwikkeling van organen waaronder de hersenen, de longen en het maagdarmstelsel.

Meer informatie over het onderzoek: lees hier verder