COACH Maastricht


Een leefstijlprogramma voor Limburgse kinderen en jongvolwassenen met overgewicht en obesitas; met als doel hen door verandering van gedrag- en leefgewoonten gezonder te leren leven.
Kinderen gezond en gelukkig oud laten worden is het streven. In het COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare) programma van Maastricht UMC+ worden actieve, maar vooral leuke werkvormen ontwikkeld en toegepast die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Naast de begeleiding in het ziekenhuis, volgen de kinderen buiten de ziekenhuismuren beweeg- en sportprogramma’s, kookwork-shops en improvisatietheater om gedragsverandering te stimuleren. De kennis die opgedaan wordt in het expertisecentrum wordt overgebracht naar partijen die dicht bij de gezinnen thuis kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Meer informatie over het onderzoek:lees hier verder