Astma


Het kunnen vaststellen van astma bij jonge kinderen met luchtwegklachten door op een niet belastende wijze uitademinglucht op te vangen met behulp van een maskertje bij vader of moeder op schoot. In de uitademinglucht worden ontstekingsstoffen gemeten welke de basis vormen voor een correcte astmadiagnose. Ongeveer veertig procent van alle kinderen heeft chronische luchtwegklachten, maar slechts een derde heeft daadwerkelijk astma. De rest van de kinderen heeft voorbijgaande luchtwegklachten en geen astma. Op dit moment is het vaststellen van astma op jonge leeftijd nog niet mogelijk. Dit is echter wel belangrijk om de juiste kinderen te behandelen met de juiste medicatie. Dit project ontwikkelt een ademtest voor een vroege astma diagnose. Dankzij een vroege diagnose kan astma goed worden behandeld en kan overbehandeling bij kinderen met voorbijgaande klachten voorkomen worden. 

Meer informatie over het onderzoek: lees hier verder